جستجو ویلا بر اساس کد کد ویلا :       • 3 خوابه
  دارای تراس گلکاری شده
  نزدیک رودخانه
  دارای تراس روبه دریا
  احاطه شده بین دریا
  دارای ساحل اختصاصی